1. Kierownictwo: Polski Związek Lekkiej Atletyki.

2. Termin, organizator: 29-31.07.2014 r., Gmina Miasto Szczecin, MOSRiR Szczecin

3. Program:

K: 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 100pł, 400pł, 3000prz, 4x100, 4x400, wzwyż, tyczka, w dal, trójskok, kula, dysk, młot, oszczep, chód 20km,

M: 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 110pł, 400pł, 3000prz, 4x100, 4x400, wzwyż, tyczka, w dal, trójskok, kula, dysk, młot, oszczep, chód 20km,

Konkurencje rozgrywane w innych terminach:

maraton K

06.04

Dębno

maraton M

13.04

Warszawa

10 000 m K i M

24.05

Postomino

7-bój i 10-bój

7-8.06

Zgorzelec

półmaraton K i M

07.09

Piła

Chód 50km M

22.03

Dudince (SVK)


4. Warunki uczestnictwa:
Do udziału w Mistrzostwach uprawnieni są zawodnicy bez względu na wiek, którzy w regulaminowych warunkach w roku 2013 oraz do dnia 20.07.2014 uzyskają minima na zawodach letnich, ujętych w kalendarzach PZLA (min. I kl.) i EAA (patrz tabela minimów). Zawodnik ma prawo startu tylko w konkurencji, w której uzyskał minimum. Dodatkowo, w miarę możliwości, mogą być dopuszczeni zawodnicy z klasą I: do 24 startujących w konkurencjach biegowych oraz do 16 - w konkurencjach technicznych.

W konkurencjach rozgrywanych w innych terminach, dla których nie określono minimum, obowiązują zasady uczestnictwa podane w regulaminach wydanych przez poszczególnych organizatorów (w uzgodnieniu z PZLA).

Warunkiem rozegrania danej konkurencji jest zweryfikowanie i zgłoszenie na starcie min. 3 zawodników (-czek).

5. Sposób rozgrywania konkurencji:

Wzwyż K

- 1.65, 1.70, 1.74, 1.78, 1.82, 1.86, 1.89, 1.92, 1.95 i dalej co 2 cm,

Wzwyż M

- 2.00, 2.04, 2.08, 2.12, 2.16, 2.19, 2.22, 2.25, 2.28, 2.31 i dalej co 2 cm,

Tyczka K

- 3.30, 3.50, 3.70, 3.80 i co 10 cm do 4.30 i dalej co 5 cm,

Tyczka M

- 4.50, 4.70, 480, 4.90, 5.00 i co 10 cm do 5.50, dalej co 5 cm

6. Podział konkurencji na dni:

29.07 - rano

K:

7-bójMMP (100pł, wzwyż)

M:

10-bój MMP(100, w dal, kula)

29.07 - po południu

K:

100 el,f, 400 el, 800 el, 400pł el., 5000 f, trójskok f, kula f, oszczep f, 7-bój MMP (kula, 200)

M:

100 el,f, 400 el, 800 el, 5000 f, 400pł el, trójskok f, oszczep f, 10-bój MMP (wzwyż ,400)

30.07 - rano

K

chód 20km, 7-bój MMP (w dal, oszczep)

M

10-bój MMP (110pł, dysk, tyczka)

30.07- po południu

K:

200 el, 400 f, 800 f, 400pł f, 4x100 serie, wzwyż f, 7-bój MMP (800)

M:

chód 20km, 200 el, 400 f, 800 f, 400pł f, 4x100 serie, tyczka f, dysk f, młot f, 10-bój MMP (oszczep, 1500),

31.07 - po południu

K:

200 f, 1500 f, 100pł el,f, 3000prz f, 4x400 serie, tyczka f, w dal f, dysk f, młot f

M:

200 f, 1500 f, 110pł el,f, 3000prz f, 4x400 serie, wzwyż f, w dal f, kula f

 

7. Punktacja: Punktuje się 12 miejsc według zasady:

I-40, II-35, III-30, IV-26, V-22, VI-18, VII-15, VIII-13, IX- 8, X- 5, XI-3, XII-1

8. Nagrody: Za zdobycie miejsc I-III zawodnicy otrzymają medale.

9. Zasady finansowania: Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, a koszty osobowe uczestniczące kluby.

10. Zgłoszenia: Zamówienia na noclegi i wyżywienie należy składać do organizatora w terminie przez niego podanym.

Zgłoszenia imienne: obowiązuje wyłącznie system zgłoszeń elektronicznych, który wraz z instrukcją zamieszczony jest pod adresem: http://www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/ . System zgłoszeń otwarty jest od dnia 10.07.2014 r. do godz. 20.00 w dniu 23.07.2014 r.

W przypadku niezweryfikowania zawodników na 2 godziny przed danym seansem zawodów, w którym rozgrywane są eliminacje, delegat techniczny skreśla tych zawodników z listy startowej we wszystkich zgłoszonych konkurencjach.

XNie pokazuj powiadomieniaUwaga: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.